Servis Oken

Plastová a dřevěná EURO okna stárnou a přestávají splňovat svoji základní funkci – úsporu energie. Důvodů je několik, např. izolační dvojsklo s vysokým koeficientem prostupu tepla, vymačkané těsnění, nedostatečná funkce mechanických prvků, nekvalitní montáž oken, ale hlavně špatný resp. žádný pravidelný servis oken.

Okna, která se vyráběla a osazovala do stavebních otvorů cca před 10 a více lety, měla celkový koeficient prostupu tepla cca 2,8W/m2K. Také montážní materiály nedosahovaly kvalit dnešních výrobků a hlavně nových technologií při montáži oken a dveří. Tyto parametry jsou zajištěny pouze v případě, že probíhal pravidelný servis oken a okna jsou dokonale funkční.

Servis Oken

V současné době se vyrábí okna s koeficientem prostupu tepla taková, aby splňovala podmínky přiznání dotace „Zelená úsporám“ a to je max. 1,2W/m2K celkové výplně. Z toho vyplývá, že starší okna zdaleka nešetří energie tak, jako okna současná. Pravidelný servis oken může včas odhalit problém a pomůže okna dlouhodobě udržovat v dobré technické kondici. Další možností a součástí servisu oken je možnost nahradit stará dvojskla za nová, moderní a tím významným způsobem vylepšit celkový prostup tepla.

Co vše zajišťuje servis oken?

Diagnostika problému při první návštěvě s tím, že pokud lze problém vyřešit na místě, tak se provede základní servis oken. To znamená seřízení a promazání mechaniky oken a dveří. Tímto základním servisem Vám ušetříme za nákladnou výměnu jednotlivých dílů, protože pokud jsou okna dlouhodobě špatně nastavena, dochází k velkému opotřebování jednotlivých dílů, které se následně musí již pouze vyměnit.

V případě nutnosti zajistit náhradní díly např. kování, obvodové těsnění, nebo pokud klient požaduje výměnu starých skel za nová, se provede objednávka a domluví se termín dokončení servisu oken.

Vážný Problém

Servis Vám také umožní odhalit vážný problém špatné funkce oken a dveří. Jedná se o nekvalitní provedení montáže okenních výplní montážní firmou. Aby okna správně fungovala, těsnila a tím šetřila energie, musí být naprosto přesně uložena a zajištěna ve stavebním otvoru. Pokud toto není splněno lze velice těžko okna seřídit tak, aby byla zajištěna jejich dokonalá funkce. V případě, že servis oken odhalí tuto příčinu netěsnosti oken a nepůjde již pomocí seřizovacích prvků toto okno seřídit, je pouze na dohodě s klientem bude-li požadovat kompletní „přemontáž“, včetně dokončovacích prací. V takovém případě je cena stanovena vždy individuálně dle konkrétního případu společně s klientem.

Jen dokonalý a pravidelný servis oken Vám zajistí, aby i starší okna byla dokonale funkční a hlavně, aby splňovala svoji hlavní funkci - úsporu energie.

Servis Oken Dvere
Okna a dveře Harmonie s.r.o. 2017 - Svémyslice 3 Zeleneč 250 91